Sint-Valentijn

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 7, februari 2002

Reizen en wetten, de rechten van de reiziger en de juridische inhoud van een vliegtuigticket: dit zijn de ingrediënten van Wikken en Wegen in de maand van de amandelbloesems.

De personages en situaties die in dit verhaal voorkomen zijn volledig fictief en hebben geen enkel verband met bestaande personen of gebeurtenissen. De aanwijzingen die in dit artikel worden gegeven, zijn uitsluitend algemeen en ter illustratie en kunnen daardoor niet rechtstreeks toegepast worden. Wij raden u stellig aan concrete situaties voor te leggen aan een expert van een erkende beroepsorganisatie of Colegio die persoonlijk advies kan verlenen. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke verkeerde interpretatie van deze tekst,
drukfouten of schade die uit onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.
********************************************************************
– Het Spaanse spreekwoord zegt het al : trouw niet en vaar niet op de dertiende! – protesteert William, aan de toog van de elegante cafetaria in het schip Sorolla van de scheepvaartmaatschappij Trasmediterránea, die de vrienden terug naar Palma de Mallorca brengt vanuit de haven van Valencia.
– Vandaag is het woensdag en het Spaans spreekwoord heeft het over dinsdag de dertiende – verbetert Werther hem.
– Je bent net zo overdreven als Henk! Maar deze reis is bijna een luxekruisvaart: whirlpool, zwembad, fitness, filmzaal, discotheek, …
– Ja, maar die boot beweegt voortdurend en in elk geval moet ik nog bekomen van de stress van de vakantie.

William en Werther hebben van hun tien vakantiedagen geprofiteerd om samen te reizen. Henk stelde het carnaval van Rio voor, maar zij besloten met de auto van Werther naar Marokko te trekken. Bij de heenreis was de oversteek rustig en de reis verliep zonder moeilijkheden tot Algeciras, daar staken ze met de ferry het nauw van Gibraltar over en in Ceuta waren ze het magische Marokko binnengereden, met bezoeken aan Tanger, Casablanca en Marrakech. Maar het werd pas echt spannend toen ze halsoverkop de woestijn inreden en de auto het plots niet meer deed … geen benzine meer! Gelukkig kon het Belgisch consulaat in Casablanca hen uit de nood helpen, na een telefoontje via de gsm van Werther. Na dit avontuur verliep alles zonder verrassingen tot op de terugvaart naar Palma een hevige wind opgestoken was en de woelige zee hen tot in de luxueuze cafetaria aan de achtersteven had gedreven.
– En wat doen we nu? – vraagt William verveeld.
– We gaan naar de discotheek, vandaag kan je gemakkelijk dansen want we worden vanzelf al
door elkaar geschud.
**********************************************************************
REIZEN EN WETTEN
VLIEGTUIGREIZEN: RECHTEN VAN DE REIZIGER

1) Wat is een vliegtuigticket eigenlijk, juridisch gezien? Is het een soort contract?
Een vliegtuigticket is inderdaad een contract, een vervoerscontract. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij zich ertoe verbindt personen of zaken van een plaats naar een andere te vervoeren met het vervoermiddel dat in het contract wordt bepaald, hier uiteraard per vliegtuig. De inhoud van het contract is de verplichting een resultaat te bereiken.
De maatschappij kan alleen van die verplichting ontslagen worden omwille van oorzaken waar zij geen verantwoordelijkheid voor draagt, maar dan kan zij de betaling van de prijs niet eisen.
Als het vervoer niet doorgaat door de schuld van de luchtvaartmaatschappij, kan de reiziger kiezen tussen het laattijdig vervullen van de verplichting ofwel het terugbetalen van de prijs en
vergoeding voor de opgelopen schade door de annulering of vertraging van de vlucht.

2) Wat zijn de kenmerken van een vliegtuigbiljet?
Het is een persoonlijk vervoerbewijs, op naam en onoverdraagbaar, op het biljet of op een bijgevoegd coupon moet de afgifte van bagage vermeld staan.

3) Waarop geeft dat biljet recht?
De reiziger heeft het recht op te stappen in de vlucht die op het biljet vermeld staat, behalve indien hij door ziekte of gevaar voor het vliegtuig uitgesloten kan worden.

4) Wat gebeurt er in geval van ‘overbooking’?
Bij overbooking (de verkoop van meer plaatsen dan er in werkelijkheid bestaan) is er een speciale wetgeving, waarbij schadevergoedingen worden bepaald voor reizigers van lijnvluchten die niet kunnen inschepen door overbooking, die normen moeten op het biljet vermeld staan.

5) Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik schadevergoeding wil eisen?

Om schadevergoeding te eisen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
a) U hebt een ticket voor een vlucht gekocht aan de luchtvaartmaatschappij waarbij de bevestiging van de plaats genoteerd is op het ticket.

b) U bent bij de incheckbalie geweest en hebt daar een instapkaart voor de vlucht ontvangen.

c) U hebt geen voorstel gekregen voor een alternatieve vlucht in de volgende 2 uur voor nationale vluchten (in Spanje), in de volgende 4 uur voor Europa of de volgende 6 uur voor de rest van de wereld.

6) En als de maatschappij een vervangende vlucht aanbiedt?
Wanneer een vervangende vlucht wordt aangeboden, kunt u geen schadevergoeding eisen.

7) Wanneer zijn de luchtvaartmaatschappijen niet verplicht tot vergoeding?
In de volgende gevallen zijn de luchtvaartmaatschappijen niet verplicht tot vergoeding:

a) Als het instapverbod door de regering is bevolen.

b) Als het vervoer niet kan doorgaan om technische en operationele of veiligheidsredenen waardoor kleinere vliegtuigen moeten worden gebruikt.

c) Indien de passagier zich niet aan de veiligheidscontroles wil onderwerpen.

d) Als u binnen hetzelfde vliegtuig een andere dan de vooraf bepaalde plaats aangewezen krijgt.

U kunt echter altijd juridische stappen zetten tegen de maatschappijen.

8) Tot welke betaling is de maatschappij verplicht?
De luchtvaartmaatschappij is verplicht in de reeds vermelde gevallen een schadevergoeding te betalen volgens deze regels: 50% van de waarde van het biljet en daarbij 50% van de waarde
van de verbindingsvlucht, tot een maximum van 50.000 peseta’s (300,51 Euro) per persoon.

Als de prijs van het biljet niet duidelijk bepaald is, bijvoorbeeld bij georganiseerde reizen met een globale prijs, wordt de schadevergoeding bepaald op 25% van het normale economy tarief
tot een maximum van 15.000 peseta’s (90,15 Euro).

9) Dekt de schadevergoeding nog andere kosten?
Daarbij moet de maatschappij de reiziger ook vergoeden voor de normale kosten tijdens de wachttijd, zoals logement, maaltijden, telefoongesprekken, enz.

10) Wanneer moet de luchtvaartmaatschappij de vergoeding betalen?
De maatschappij moet de reiziger uitbetalen op het ogenblik waarop hij verhinderd wordt in te stappen. De bijkomende kosten zullen vergoed worden zodra het mogelijk is ze precies te bepalen.

11) Hoe moet de maatschappij de vergoeding betalen?
De vergoeding moet schriftelijk door de reiziger aanvaard worden. Daarbij verzaakt de reiziger aan het recht de luchtvaartmaatschappij te dagvaarden voor eventuele schade en bijkomende kosten.

In geval van overmacht en voor de reis begint, kan de vervoermaatschappij de reis annuleren, waarbij het contract tenietgedaan wordt en het geld teruggegeven. Indien de reis al begonnen
is, moet de reiziger vervoerd worden met het meest geschikte vervoermiddel, waarbij de maatschappij de kosten van logement, maaltijden enzovoort moet betalen, behalve als de reiziger de terugbetaling van dat deel van het traject verkiest.

12) Wat gebeurt er met tickets die nog niet bevestigd zijn?
Tickets die nog niet bevestigd zijn, geven geen recht op terugbetaling.

13) Heeft de maatschappij de verplichting een verzekering af te sluiten?
Voor de vervoermaatschappij is een passagiersverzekering verplicht. Over de schadevergoedingen die de luchtvaartmaatschappijen moeten betalen, bestaat een speciale wetgeving in het Verdrag van Warschau. In dit internationaal verdrag wordt de maximale vergoeding vastgesteld op 16.000 tot 25.000 dollar, het hangt ervan af of de vlucht van of naar de Verenigde Staten vliegt.

14) Hoe hoog is de vergoeding bij ongeval?
Bij een nationale vlucht in Spanje zijn de volgende bedragen vastgesteld: 3.500.000 peseta’s
(21.035,42 Euro) bij sterfgeval of volledige arbeidsongeschiktheid, 2.000.000 peseta’s
(12.020,24 Euro) bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of 1.000.000 peseta’s
(6.010,12 Euro) als het gaat om tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

15) En wat gebeurt er met de bagage?
De luchtvaartmaatschappij is verplicht de bagage te vervoeren, dit is in de prijs van het vliegtuigticket inbegrepen. Het maximumgewicht en -volume zijn in de reglementen vastgelegd.
Per verloren of beschadigde koffer of tas is de vergoeding 54.000 peseta’s (324,55 Euro). Bij vertraging is de schadevergoeding dezelfde als de prijs van het vervoer. De klacht moet schriftelijk ingediend worden in de eerstvolgende tien dagen, maar om rechtshandelingen te beginnen om schadevergoeding te eisen, heeft de reiziger zes maanden. Indien er bewezen wordt dat de schade het resultaat is van een handeling van het personeel waarbij ernstige schuld of kwaad opzet kan aangetoond worden, is de maatschappij onbeperkt verantwoordelijk.
**********************************************************************
Veertien februari 2002, de dag van de verliefden, een prachtige ochtend met een heldere blauwe lucht zonder een wolkje, wie vroeg uit de veren is kan op de Paseo Maritimo de
aankomst meemaken van het majestueuze schip Sorolla in de haven. In de wachtzaal op de kaai zitten Aina en Henk te wachten om hun vrienden te verrassen.
– Ze zullen zeker blij zijn – zegt Aina.
– Natuurlijk, het zijn zo’n goede vrienden dat ik zelfs graag zo vroeg voor hen opsta…- moppert
Henk.
– Vandaag is het de dag van de verliefden en ik wil 24 uur lang wakker zijn om er volop van te
genieten – verklaart Aina overtuigd.
– Ja, daarbij moeten die twee arme jongens zich vandaag ellendig voelen, zij hebben geen
partner om samen te vieren… – Henk rolt het spandoek open waarop geschreven staat in
vlekkeloos Spaans: ‘Vienbenidos a Mayorca’.
Plots grijpt Aina de arm van Henk vast en wijst in de richting van het schip, waar de passagiers
van de trap aan het dalen zijn. Henk ziet verbouwereerd hoe zijn vrienden op het dek elkaar
omhelzen en hartstochtelijk kussen, tot groot jolijt van de omstanders.
Henk buigt zich over het spandoek en begint druk te schrijven.
– Wat zet je er nu op? – vraagt Aina.
– ¡Feliz San Valentin para todos!

Tot in maart!

Juan Costa. Abogado
Kristien Lesage. Beëdigd vertaler