Seguridad Social

Oorpijn op vakantie
Dokter Eva Raff

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:58 pm

Uitgave 1, augustus 2001

Voor mensen die op Mallorca wonen, bestaat er een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van ziektekostenverzekeringen. Omdat wij bij ons in de praktijk vaak merken dat onze patiënten ‘door de bomen het bos niet meer zien’, is het misschien zinnig om deze medische rubriek van start te laten gaan met een eenvoudig overzicht op dit gebied.

Segurid Social/ziekenfonds of-kas / het E-11 formulier

Voor mensen die op Mallorca in loondienst zijn, hoort de werkgever sociale lasten af te dragen. Als gevolg hiervan is de betreffende werknemer dan ook verzekerd voor ziekenzorg via de Seguridad Social oftewel de gezondheidszorg zoals deze geleverd wordt door de overheidsinstellingen.

Ook wanneer u afkomstig bent uit een van de landen die is aangesloten bij de Europese Economische Gemeenschap en daarnaast in uw land van oorsprong verzekerd bent via het ziekenfonds of de ziektekas, heeft u recht op gezondheidszorg door de Seguridad Social in Spanje (staatsziekenhuizen, PAC- en INSALUD centra). Wanneer u hier kortere tijd verblijft, bijvoorbeeld op vakantie, heeft u hiertoe het E-111 formulier nodig. Dit formulier is verkrijgbaar bij uw ziekenfonds of -kas. Wanneer u langere tijd op Mallorca verblijft, moet dit formulier worden omgezet in het E-121 formulier. Let op: met deze formulieren heeft u geen recht op de gezondheidszorg die in de vele privépraktijken op Mallorca geboden worden. Hier wordt u verzocht direct aan de rekening te voldoen. Wanneer u een reisverzekering met medische dekking heeft afgesloten of thuis privé verzekerd bent, krijgt u het betaalde bedrag volledig vergoed. Indien u alleen ziekenfond of -kas verzekerd bent, krijgt u mogelijk slechts een gedeelte terug.

Veel buitenlanders op Mallorca worden echter geconfronteerd met de volgende problemen binnen het Seguridad Social systeem:

 • In de INSALUD- en PAC- centra wordt over het algemeen alleen Spaans gesproken.
 • De wachttijden kunnen behoorlijk oplopen.
 • In de lokale INSALUD- en PAC-centra wordt over het algemeen slechts basale zorg geboden. Voor verder onderzoek en/of behandeling wordt men dan ook veelal naar de staatsziekenhuizen verwezen, met nog meer reis- en wachttijden als gevolg.
 • Veel patiënten ervaren het als erg vervelend wanneer ze bij ieder consult met een nieuwe arts te maken krijgen.
 • Er bestaat geen centrale registratie/coördinatie voor uw ziektegeschiedenis.

Voor veel residenten is dit alles reden om een aanvullende privéverzekering af te sluiten. In Spanje worden ziektekostenverzekeringen door vele verzekeringsmaatschappijen aangeboden. De prijzen variëren met de leeftijd en zijn gelukkig niet zo hoog als de meeste verzekeringen in Nederland of België. Belangrijk is om te weten dat vanaf 60-jarige leeftijd het steeds moeilijker wordt een ziektekostenverzekering af te sluiten. Informeer u daarom bijtijds over de mogelijkheden.

Waar moet u op letten bij het maken van een keuze?

De meeste Spaans privéverzekeringen werken met aangesloten artsen op contractbasis. Met andere woorden, u kunt alleen gebruikmaken van medici c.q. gezondheidsinstellingen die een samenwerkingsverband hebben met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat u dus geen vrije artsenkeuze heeft. De verzekeraar levert u dan ook een boekje met artsen en instellingen waar u naartoe kunt.

 • Let er daarom op dat er een aangesloten arts bij u in de buurt is, indien u geen Spaans spreekt, is het van belang dat u zich ervan verzekerd dat er aangesloten artsen bij u in de buurt zijn die een taal spreken die u wel beheerst.
 • Bestaan er limieten in uw pakket?
 • Sommige verzekeringen reserveren bijvoorbeeld een maximum bedrag per jaar voor uw zorg. Wat gebeurt er wanneer u een bijzonder dure behandeling of operatie nodig heeft en u heeft uw limiet al bereikt?
 • Sommige verzekeringen vergoeden slechts een percentage of maximum bedrag per artsenbezoek c.q. artsenbehandeling.
 • Zijn er zaken uitgesloten? Bijvoorbeeld: nierdialyse, suikerziekte, kwaadaardige ziekten, psychologische/ psychiatrische aandoeningen?
 • Wat gebeurt er wanneer u in het buitenland verblijft en medische zorg nodig heeft?
 • Mag u zich in het buitenland laten behandelen?
 • Kan de verzekeraar u uit de verzekering ontslaan of plotseling de premie verhogen?
 • Zijn aanvullende zaken zoals paramedische zorg (bv. fysiotherapie), geneesmiddelen, tandheelkundige zorg, etc. gedekt?
 • In hoeverre bent u gedekt voor medische zorg voortkomende uit zwangerschap?
 • Sommige verzekeraars keren ook een vergoeding uit wanneer u bv. in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Let tenslotte goed op de spreekwoordelijk kleine lettertjes alvorens u een polis afsluit. Helaas zijn ons gevallen bekend waarbij de mondeling geleverde informatie niet overeen kwam met hetgeen schriftelijk in de polis was vastgelegd. Dus controleer goed dat alle bovenstaande punten ook daadwerkelijk als zodanig in uw polis vermeld staan.

Eva Raaff

TERUG