Roken op terrasjes blijft voorlopig verboden

Roken op terrassen

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:51 pm

Het rookverbod op de terrassen van cafés en restaurants op de Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera) blijft voorlopig van kracht. Een Mallorcaan had een klacht ingediend tegen het rookverbod. Hij ziet het als een beperking van zijn grondrechten.

Aangezien de behandeling van de klacht enkele maanden in beslag kan nemen, heeft de klager op 22 juni verzocht het rookverbod op te laten heffen totdat de rechters een beslissing hebben genomen. Het hooggerechtshof van de Balearen heeft dit verzoek echter niet ingewilligd.

De rechters zijn van oordeel dat er geen dringende redenen voorhanden zijn het verbod tijdens de procedure op te heffen. Ze willen de maatregel van de regering tot in het detail onderzoeken en pas dan beslissen of  het verbod rechtmatig is of niet.In augustus 2020 werden door de Balearische regering diverse maatregelen getroffen i.v.m. het coronavirus. Het rookverbod was er één van. Na stopzetting van alle andere maatregelen bleef het rookverbod echter van kracht. Waarom? Omdat het ministerie van Volksgezondheid momenteel de antitabakswet van 2005 herziet. Deze werd in 2010 al aangepast.

Verwacht wordt dat de nieuwe wet in 2023 zal worden ingevoerd. Dat betekent dat dan de tabaksprijzen zullen stijgen, het rookverbod op terrassen van kracht blijft en het verboden zal zijn te roken in auto’s als er minderjarigen of zwangere vrouwen in zitten.

Naar verluidt zal het rookverbod dan ook worden uitgebreid tot stranden, parken, concerten en sportterreinen. De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld. De Spaanse kankerstichting juicht de maatregelen toe en wijst erop dat bij 30 procent van alle dodelijke vormen van kanker tabak de oorzaak is.

De rokers zijn minder tevreden. De vereniging van restauranteigenaars is kritisch, omdat er zonder rokers betalende klanten verloren gaan. In andere Spaanse regio’s is roken op de terrassen immers wel toegestaan. Bovendien zien de restauranteigenaars geen gezondheidsvoordeel in de maatregel.

De Mallorcaan, die naar de rechter is gestapt om vrij te kunnen roken op een terras, staat er grotendeels alleen voor. Noch het Openbaar Ministerie, noch de rechtsbijstand van de Balearen steunen hem in zijn plan.

Integendeel, beiden zijn van oordeel dat een rookverbod op de terrassen vanuit juridisch oogpunt een meer dan gerechtvaardigde maatregel is, vooral wat betreft de gevolgen voor de gezondheid.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*