Persoonlijke vennootschapsvormen

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 21, april 2003

Persoonlijke vennootschapsvormen

27 april, Werelddag van het Boek

William en Werther willen hun vrienden Henk en Aina verrassen met een mooi geschenk voor hun huwelijksverjaardag. De hele zaterdagmiddag hebben ze verschillende boekenwinkels bezocht om met veel zorg een passend boek te kiezen voor elk van beiden.
Aina heeft voor de gelegenheid een typisch Mallorcaanse maaltijd klaargemaakt, als voorschotel ‘arroz brut’, ‘porcella’ als hoofdschotel en een heerlijk dessert: amandeltaart ‘gató de almendras’ met ijs. Bij een glaasje zoete kruidenlikeur, de Mallorcaanse ‘hierbas dulces’, tafelen ze gezellig na en besluiten de echtgenoten hun pakjes open te maken. Het boek van Aina is een soort bijbel van het tuinieren met de titel ‘De wonderlijke wereld van de tulpen.’ En Henk is verrast met zijn geschenk: ‘Zaken in het Europa van de 25. Gids voor doehetzelvers.’ Onmiddellijk gaat hij naar de telefoon en draait het nummer. William vraagt verbaasd:
-Wat doe je, Henk?
-Ik probeer zaken te doen.
-Je bent onvermoeibaar. Toen we jou zagen verkopen, hebben we begrepen dat het jouw roeping is. Je bent een echte zakenman, maar het is altijd goed inlichtingen in te winnen over de formaliteiten die vervuld moeten worden, vind je niet?
– Het belangrijkste zijn de ideeën, een snelle en precieze gedachtegang waardoor je elke kans in winst kunt omzetten.
– Daarvoor heb jij ongetwijfeld talent.
– Sorry, maar nu heb ik een juffrouw aan de telefoon. – William gaat even verder zitten om zijn vriend wat rust te gunnen terwijl Henk vlijtig de volgende advertentie dicteert voor de krant Trueque: ‘Buitenkans, nieuw, actueel, kwaliteitspapier, ‘Zaken…’

PERSOONSGEBONDEN BEDRIJFSVORMEN

1) ‘Autónomo’ of zelfstandige ondernemer.
U kunt als zelfstandige gewoon voor eigen rekening aan de slag. Dan bent u helemaal uw eigen baas. Het gaat om uw eigen werk en kapitaal en u int de winst rechtstreeks en persoonlijk. U alleen bezit de zaak en beslist alleen over uw onderneming. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. U bent persoonlijk en onbeperkt verantwoordelijk voor de resultaten van uw onderneming tegenover derden. Dus: u draait met al uw tegenwoordige en toekomstige bezittingen voor eventuele schulden op. Hier hebben we het zowel over uw zakelijk als privévermogen. Als de winstcijfers hoger worden, is deze ondernemingsvorm af te raden. U blijft met uw bedrijfswinst in de inkomstenbelasting. Het tariefverschil met de vennootschapsbelasting kan onaangename gevolgen hebben.
Deze ondernemingsvorm wordt ook wel ‘eenmanszaak’ genoemd. Deze benaming kan misverstanden teweegbrengen. Het gaat hier niet noodzakelijk om een enkele persoon, een zelfstandige ondernemer kan gerust heel wat personeel in dienst nemen. Hij blijft wel de enige baas en eindverantwoordelijke voor het bedrijf.

2) ‘Sociedad Civil’ of maatschap.
Dit is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen met de bedoeling de winst onder die personen te verdelen. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij vrije beroepen bijvoorbeeld advocaten, psychologen of artsen.
Elke vennoot blijft persoonlijk en solidair aansprakelijk voor schulden of mogelijke schade.
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Dit kan een privé-contract zijn, het is dus niet nodig naar een notaris te stappen. De inhoud van deze overeenkomst is bepalend voor de toekomst van de vennoten, daarom is professioneel advies aan te raden.
Verder gelden hier dezelfde nadelen als bij de zelfstandige ondernemer (1).

3) ‘Comunidad de bienes’ of vennootschap onder firma.
Twee of meer personen scheppen een samenwerkingsverband waarbij onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf wordt opgericht. De vennoten dragen bij met kapitaal, goederen of arbeid. Ook hier is een contract nodig, een ‘onderhandse’ overeenkomst volstaat, maar juridisch advies is zeker een aanrader. Ook hier vinden we dezelfde nadelen terug als bij de zelfstandige ondernemer.

4) ‘Sociedad colectiva’ of collectieve vennootschap.
Deze bedrijfsvorm berust op de gemeenschappelijke arbeid van de vennoten. Ook hier dus persoonlijke en solidaire verantwoordelijkheid van de deelnemers met heel hun vermogen. In principe heeft iedereen hetzelfde recht om aan de directie deel te nemen. Deze vorm kan alleen aangeraden worden bij bepaalde bedrijven met een klein kapitaal en weinig vennoten.
5) ‘Sociedad comanditaria’ of commanditaire vennootschap.
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen beherende en commanditaire vennoten. De beherende vennoten nemen deel aan de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf, zij hebben dezelfde persoonlijke aansprakelijkheid als bij voorgaande bedrijfsvormen. De commanditaire vennoten of ‘socios capitalistas’ brengen zoals de Spaanse term uitdrukt, alleen kapitaal in en zijn alleen voor dit ingebrachte vermogen aansprakelijk.
Om de aansprakelijkheid van de vennoten te beperken bestaan de rechtspersonen of bedrijfsvormen met beperkte aansprakelijkheid, die we volgende maand bespreken.

30 april, Koninginnedag
Tijdens de receptie voor Koninginnedag ontmoeten de vrienden elkaar opnieuw. De tulpen kijken nieuwsgierig uit hun bloempotten om de verschillende genodigden te zien voorbijwandelen met een drankje en een praatje. In het gezelschap van Henk geeft Werther een geleerd betoog ten beste over de Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw, tot iedereen opgeschrikt wordt door een hevige ruzie tussen Aina en haar man. William komt dadelijk aangesneld om zijn vrienden te scheiden en probeert Henk tot bedaren te brengen:
– Wat gebeurt er toch, waarom ben je zo boos?
– Die betweter, ze moet het altijd beter weten, nu komt ze mij vertellen dat de tulp een exotische bloem is en geen Hollandse, dit gaat me nu toch echt te ver!

Wij wensen u een prettige maand toe en tot in mei!
Juan Costa. Abogado
Kristien Lesage. Beëdigd vertaler

TERUG