Onroerend goed op Mallorca (7)

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:55 pm

Uitgave 7, februari 2002

Haal deskundigheid in huis voor een „schone“ transactie, vervolg nr. 6

Vermogensbelasting
Bij deze belasting wordt uitgegaan van de waarde in de notariële Escretura de Compraventa. Het tarief wordt toegepast volgens een glijdende schaal. Ook in Spanje betaalde vermogensbelasting is verrekenbaar in Nederland.

Reinigingsrechten
De koper is verplicht deze heffing aan de gemeente waarin hij woont te betalen. De hoogte van deze heffingen varieert per gemeente. Bij sommige urbanisaties wordt de vuilnis vaak centraal opgehaald en betaald via de servicekosten.

Servicekosten
Als de gekochte woning deel uitmaakt van een urbanisatie zal er een Vereniging van Eigenaren zijn, waar u door aankoop van onroerend goed automatisch lid wordt. De vereniging of gestoria zorgt voor het beheer en onderhoud van de urbanisatie. Zij bepaalt ook hoeveel geld er wordt uitgegeven aan dit onderhoud. De servicekosten kunnen sterk variëren, want dat is afhankelijk van het aantal te onderhouden eenheden en de hoeveelheid voorzieningen (bijvoorbeeld tuinen, parken, zwembaden, etc.).

Overige verplichtingen
Als niet-ingezetene moet de Nederlandse koper van onroerend goed in Spanje aan een aantal verplichtingen voldoen. Dit zijn o.a.: het aanvragen van een fiscaal identiteitsnummer en het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger. (bijvoorbeeld Gestoria).

Noodzaak van een advocaat!
Een advocaat speelt bij onroerend zaaktransacties in Spanje vaak een essentiële rol. Hij is op de hoogte van alle hierboven genoemde zaken, hij kan de koper efficiënt en soepel begeleiden en kan optreden als fiscaal vertegenwoordiger. Het is aan te bevelen om een advocaat in de arm te nemen, omdat een notaris in Spanje niet dezelfde onderzoeksplicht heeft als in Nederland en een notariële akte op zich dus ook geen garanties biedt voor een “schone transactie”.

Tot slot
Het kopen van een huis in Spanje zal allemaal zorgeloos verlopen wanneer de koper een goede makelaar en eventueel advocaat in de arm neemt. Zij kunnen met hun kennis en ervaring in de Spaanse onroerendgoedmarkt de koper van onroerend goed bijstaan bij alle mogelijke problemen en vragen.

Donald Bulder

In de volgende editie: Het nieuwe makelaarskantoor van WINDEX in Santa Ponca