Onroerend goed op Mallorca (6)

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:55 pm

Uitgave 6, januari 2002

Vervolg Nr. 5 / 15 december

Haal deskundigheid in huis voor een „schone“ transactie.

Om te beginnen wenst WINDEX INVEST Allard van Gent, zijn medewerkers en alle lezers van Mallorca Vandaag een voorspoedig en succesvol 2002.

Woning in aanbouw
Bij woningen in aanbouw is er altijd sprake van een privé-contract, met daarin de rechten en de plichten van de betrokken partijen. Dit contract is rechtsgeldig en kan volgens de Spaanse wet de eigendomsoverdracht regelen. Het contract kan echter niet in het Registro de la Propiedad worden ingeschreven en biedt dus ook niet dezelfde bescherming naar derden als de notariële Escretura de Compraventa. Vaak is dit niet eerder mogelijk dan bij oplevering, omdat de woning nog niet officieel is geregistreerd als individuele woning, maar als deel van een project. Voor volledige bescherming dient de notariële Escritura de Compraventa gepasseerd en ingeschreven zijn.

Testament
In een Nederlands testament kunnen onroerende zaken worden vastgelegd. Een tip is dit ook in een Spaans aanvullend testament te laten opnemen. Dit om te voorkomen dat onnodige vertraging en hoge kosten het gevolg zijn van het inroepen van een testamentaire verklaring. De registratie in een Spaans aanvullend testament kan een advocaat regelen (meestal de advocaat waar de acte van koop heeft plaatsgevonden).

Jaarlijkse kosten belastingen
Naast kosten voor gas, water en licht komen er andere kosten voor de koper om de hoek kijken. Dit zijn o.a. de volgende: onroerendzaakbelasting, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, reinigingsrechten en servicekosten. Deze worden meestal aan een gestoria uitbesteed.

Onroerendzaakbelasting
Net als Nederlandse gemeenten, kennen de Spaanse gemeenten een onroerende zaakbelasting, die is gebaseerd op de kadastrale waarde van de woning. De tarieven verschillen sterk per gemeente.

Inkomstenbelasting
In Spanje wordt van de koper een inkomen over zijn onroerende zaken veronderstelt dat 2 procent bedraagt van de kadastrale waarde van het aangekochte onroerend goed.
Hierover wordt 25 procent belasting geheven, wat neerkomt op 0,5 procent van de kadastrale waarde per jaar. De in Spanje betaalde inkomstenbelasting is verrekenbaar in Nederland.

Donald Bulder