Luxemburg in het hart

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 19, februari 2003

Als geschenk voor Sint-Valentijn – beter laat dan nooit – had Henk beslist zijn vrouw te verrassen met een weekendreisje naar Luxemburg. Natuurlijk was het enige probleem wie op Tomeu zou passen. Aina wilde niet lang van haar zoontje gescheiden zijn maar Henk wist al een oplossing: zijn schoonmoeder zou zeker met veel plezier babysitten.
Hij belde bij de moeder van Aina aan maar de deur van de buren ging open.
– Hola ik ben Silvana – zei de vrouw, – jij bent zeker de man van Aina? Haar moeder is even boodschappen aan het doen en komt zo terug, maar kom even binnen, je moet niet in de gang blijven wachten.
– Bedankt.
Bij het binnenkomen was Henk verrast door het aantal souvenirs die overal uitgestald waren, het leek wel een museum.
– Excuseer mijn nieuwsgierigheid maar verzamel jij antiek of zo? Jullie zijn ook buitenlanders niet?
– Mijn moeder is Roemeense, uit Transsylvanië…maar laat ik jou een drankje aanbieden…
En de buurvrouw glipte snel weg naar de keuken en liet haar gast alleen achter. Plots verstijfde hij van schrik toen hij in het glas van de kast vol souvenirs het beeld zag van een grote vrouw met wit en heel lang warrig haar die de bloemen die hij mee had gebracht, leek op te eten. Hij was zo bang dat hij zich niet om durfde te draaien. Hij telde langzaam tot tien, sloot de ogen en opende ze opnieuw in de hoop dat dit schrikwekkend beeld vanzelf zou verdwijnen.
– Wees niet bang – zei Silvana terug in het salon – zij is ziek en weet niet wat ze doet… Enkele jaren geleden hebben we haar onbekwaam moeten laten verklaren.

ONBEKWAAMVERKLARING
Vervolgens vatten we samen wat de Spaanse wet zegt over de aanvraag tot onbekwaamverklaring voor iemand die niet in staat is zijn eigen zaken te behartigen.
Waar en bij welke rechter moet de aanvraag ingediend worden?
Bij de rechter van eerste aanleg die bevoegd is voor de woonplaats van de persoon voor wie de onbekwaamverklaring wordt aangevraagd.

Hoe wordt aangetoond dat de onbekwaamverklaring noodzakelijk is?
Tijdens de procedure tot onbekwaamverklaring zijn een aantal hoorzittingen verplicht. De rechtbank zal de dichtste familieleden horen, de rechter zal zelf de persoon in kwestie ontmoeten en de nodige experten aanstellen.

Welke zijn de oorzaken om iemand onbekwaam te verklaren?
Oorzaken voor onbekwaamverklaring zijn ernstige en langdurige ziekten van lichamelijke of geestelijke aard die de persoon verhinderen zijn eigen zaken te behartigen.

Wie kan de gerechtelijke procedure instellen tot onbekwaamverklaring?
De echtgenoot, echtgenote of nakomelingen, of indien er geen zouden zijn, de ouders, (over)grootouders, broers of zussen van de persoon voor wie de onbekwaamverklaring wordt aangevraagd. Het openbaar ministerie kan ook de procedure starten.

Wie verdedigt de persoon tegen wie een onbekwaamverklaringsprocedure wordt ingediend?
De vermoedelijk onbekwame persoon wordt verdedigd door het openbaar ministerie, behalve als het openbaar ministerie de procedure heeft ingesteld. De tussenkomst van het openbaar ministerie is noodzakelijk in alle procedures over onbekwaamverklaring

Hoe moet de rechtbank te werk gaan?
De rechter zal met de dichtste familieleden van de vermoedelijk onbekwame persoon spreken, zelf deze persoon onderzoeken, het oordeel horen van een dokter en de bewijzen uitvoeren die hij nodig acht.

Welke is de situatie van de vermoedelijk onbekwame persoon tijdens de procedure?
De rechter kan op elk moment van de procedure op vraag van de partijen of van rechtswege de maatregelen nemen die hij noodzakelijk vindt voor de bescherming van de vermoedelijk onbekwame persoon of van zijn vermogen.

Wat bepaalt het vonnis tot onbekwaamverklaring?
Het vonnis dat onbekwaam verklaart, zal bepalen voor welke handelingen en met welke grenzen de persoon als onbekwaam wordt beschouwd en legt ook het voogdijstelsel vast waaraan de onbekwaamverklaarde zich moet onderwerpen.

Is dit vonnis definitief of kan het veranderd worden?
In het geval van veranderde omstandigheden kan een nieuwe gerechtelijke uitspraak plaatsvinden die de onbekwaamverklaring kan tenietdoen of het bereik ervan wijzigen.

Welke plichten heeft de voogd van een onbekwaam verklaarde persoon?
De voogd heeft de plicht zijn functie uit te voeren in het voordeel van de persoon onder voogdij en staat onder controle van de gerechtelijke autoriteiten.

24 februari. Sint-Modest.

Toen Henk wakker werd in het hotel Grand Dûché de Luxembourg, had hij de indruk wel honderd jaar te hebben geslapen. De vrolijke stemmen en muziek op straat die de feesten aankondigden van het kleine staatje, brachten hem weer tot de werkelijkheid. Hij telefoneerde naar de receptie en vroeg ontbijt op bed, een verrassing voor Aina die nog niet wakker was. De verwarde beelden van zijn droom vervaagden langzaam en toen hij zich in de badkamer begon te scheren, zag hij vreemde wondjes in zijn hals waar hij geen aandacht aan schonk…

Tot in maart!
Juan Costa. Abogado
Kristien Lesage. Beëdigd vertaler

TERUG