Huisdieren op Mallorca (7)

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:56 pm

Uitgave 7, februari 2002

Ze zijn er weer…………de PROCESSIERUPSEN!

Geen pino (pijnboom) ontsnapt er aan, de spinselnesten waarin de rupsen in groepen leven. Dit jaar extreem veel, waarschijnlijk waren de klimatologische omstandigheden optimaal. De rupsen zijn overdekt met bruine haartjes die bij aanraking los laten maar ook door de wind worden verspreid en bij contact huiduitslag en allergische reacties kunnen geven bij mens en dier. Het eerste slachtoffer hadden we van de week al in de praktijk. Een jonge boxer die een rups had opgelikt, binnen een uur had hij een tong, zo groot, dat deze niet meer in z’n bek paste. Hij zal dan ook, in het gunstigste geval, een stuk van z’n tong moeten missen. Zoals blijkt kan contact met deze rupsen ernstige gevolgen hebben.

De rups is één van de levensfasen van een kleine onopvallende vlinder: “Thaumetopoea pityocampa” genoemd. Het verspreidingsgebied is groot; Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland, het Midden Oosten en het noorden van Afrika. In Spanje zowel op het vasteland als op de Balearen.

De vlinders vliegen rond in mei en juni en leggen dan hun eitjes in de pijnbomen. In ongeveer een maand groeien ze uit tot larven die zich voeden met sappen uit de pijnbomen en leven in groepen. De larven kennen 5 larvenstadia. In het 3e larvenstadium maken ze zogenaamde winternesten, hier krijgen ze ook min of meer hun definitieve vorm en vormen zich de haartjes die de irritatie geven. In het 4e en 5e larvenstadium verlaten ze ’s nachts het nest om zich te voeden. Het 4e stadium varieert in tijdsduur afhankelijk van het klimaat. Het 5e stadium duurt ongeveer een maand waarin de rupsen zich actief voeden. De bomen hebben hiervan ernstig te lijden. Zijn de rupsen voldoende ontwikkeld dan verlaten ze de nesten en zoeken een plek om zich verder te ontwikkelen. Aan deze fase danken ze hun naam, men ziet ze dan achter elkaar over de bodem lopen.

Vanaf nu, februari, verlaten de rupsen de nesten en hebben we in de praktijk dan ook dagelijks probleemgevallen vanwege allergische reacties. Een snelle behandeling, het intra veneus toedienen van antiallergieën is belangrijk om nog ernstiger reacties te voorkomen.

De rupsen kunnen op verschillende manieren worden bestreden:

  • Destructie van de nesten, dit dient met grote voorzichtigheid te gebeuren
  • Met zakken waarin zich seksuele geurstoffen van de wijfjes bevinden probeert men massaal de mannetjes te lokken.
  • Insecticiden, die de groei van de larven remmen.
  • Microbiologische insecticiden.

Het moge duidelijk zijn om elk contact met deze rupsen te vermijden. Mocht dit toch gebeuren met uw hond of kat….zo snel mogelijk naar de dierenarts.

Marianne van der Wal