Hooggerechtshof Balearen bevestigt oordeel van de regering: roken op terrasjes blijft verboden

Roken op terrassen

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:49 pm

Het Hooggerechtshof van de Balearen heeft het rookverbod in de buitenruimten van bars en restaurants van de deelstaatregering bekrachtigd. De rechtbank verwierp het beroep van een burger die vond dat zijn grondrechten waren geschonden. Dat schreef de Diario de Mallorca. In het vonnis, waartoe de Spaanse krant toegang had, is men van oordeel dat deze maatregel geen discriminatie is en evenmin het recht op privacy aantast. Dat beweerde de eiser die nu voor de kosten van het proces moet opkomen

De uitspraak zet het licht op groen voor de maatregel die de regering op 28 februari 2022 heeft aangenomen en die roken op terrassen in openbare gelegenheden verbiedt, ook al wordt een veiligheidsafstand van twee meter aangehouden. De verordening verbiedt ook roken op straat en in openbare ruimten in de open lucht als de afstand van twee meter tot andere mensen niet kan worden gegarandeerd.Klacht ongegrond
Op 22 april diende een burger een klacht in tegen dit verbod en eiste opheffing ervan. Daarover schreven we eerder op deze plek. Hij voerde aan dat het rookverbod op de terrassen van bars niet gerechtvaardigd was door de ontwikkeling van de coronapandemie. Volgens hem nam die op dat moment af. Politici kozen de kant van de niet-rokers en hadden meer waardering voor hun argumenten dan die van rokers, klaagde hij.

“Een roker moet kunnen roken waar hij wil, zolang hij de gezondheid van anderen niet aantast,” betoogde hij. De eiser stelde ook dat het verbod om op het terras te roken en voor het café te staan in plaats daarvan het recht op eer en waardigheid schond, aangezien het “de verslaafde roker dwingt zijn toestand in het openbaar te tonen”, wat hij als “vernederend” omschreef.

Rechter: “verschillende behandeling niet onrechtvaardig”
Het Hooggerechtshof oordeelde dat deze “gedifferentieerde behandeling niet onredelijk of ongerechtvaardigd lijkt”. Een inmenging in de persoonlijke levenssfeer door het ongemak om het terras gedurende enkele minuten te moeten verlaten om te roken, kan niet worden aanvaard”, merkt het Hof op. De rechters omschrijven de argumenten van de eiser als “louter algemene vermeldingen zonder een gedetailleerde specificatie van wat er daadwerkelijk werd geschonden in termen van grondrechten”.

De regering van de Balearen is sowieso voorstander van een strenger verbod op roken in het openbaar. Maria Antònia Font, de directeur-generaal die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid op de eilanden, vertelde de Diario de Mallorca vandaag dat de regionale regering voorstellen heeft gedaan voor een rookverbod in verschillende gebieden van het openbare leven. Een daarvan is het rookverbod op terrassen van restaurants en bars.