DANK U SINTERKLAASJE

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 16, november 2002

De aankoop van een woning en alles wat daarbij komt kijken…

DAGBOEK VAN HENK JANSENS
Mijn naam is Henk Jansens, de lezers van Mallorca Vandaag kennen mij al, mijn vrouw is Mallorcaanse en we hebben een zoontje, Tomeu, dat tweetalig zal zijn want Aina en ik spreken elk met hem in onze eigen moedertaal. Ik ben blij hier te wonen op dit eiland en als ik me depressief voel omwille van de problemen op het werk luister ik per internet naar de radio van Limburg, vooral naar het weer en ik hoor hoe koud en nat het is in mijn geboortestreek. En zoals altijd als in mijn leven iets belangrijks te gebeuren staat, ga ik bij mijn dagboek te rade om te weten wat ik moet doen, want gisteren kwam mijn vrouw op de proppen met een gek idee: waarom kopen we geen eigen huis, dan moeten we die hoge huurprijs niet meer betalen?

Deze eenvoudige vraag heeft in mijn hoofd een storm aan emoties teweeggebracht, de gevolgen kunnen vreselijk zijn, ik beschouwde mijzelf als een jonge zwerver en onverbeterlijke globetrotter en wat nu? Zal ik een hypotheek moeten nemen en die last kunnen dragen? Blijf ik echt voor de rest van mijn leven op dit prachtige eiland? Is dit geen enorm risico dat ik nooit te boven kom? Zullen mijn kleinkinderen moeten zwoegen om de hypotheek van mijn peperdure droomhuis te betalen?

AANKOOP VAN EEN WONING

De aankoop van een woning is een heel belangrijke aangelegenheid, waarbij niets aan het toeval overgelaten mag worden. Een hele klus waar heel wat kosten komen bij kijken, het is van het allergrootste belang de hele papierwinkel goed en correct te regelen. Vervolgens overlopen wij de verschillende stappen en aandachtspunten om een succesvol resultaat te bereiken.

MAKELAARSKANTOOR
Het is raadzaam een erkende makelaar op te zoeken. Tussen de verschillende kantoren bestaan grote verschillen wat prijs en ook kwaliteit van de service betreft: vergelijken is de boodschap. De makelaarskosten kunnen in sommige gevallen hoog oplopen, daarom is het onontbeerlijk zich vooraf in te lichten. De koopoptie wordt toegekend bij betaling van een voorschot, gewoonlijk zo’n tien percent van de prijs.

HYPOTHEEK
Daarna moet de financiering geregeld worden. De banken hebben heel verschillende producten en ook de kosten zijn uiteenlopend. Ook hier geldt de gouden regel: inlichtingen inwinnen en vergelijken. Beter zo vlug mogelijk afbetalen, want hoe langer de hypotheek duurt, hoe meer interesten gewoonlijk betaald worden. Dan blijft natuurlijk de keuze tussen een hypotheek met vast of wisselend bedrag per maand, vaste of variabele rentevoet en alle mogelijkheden tussenin, variabel in duur, variabel met een maximum, enzovoort. Algemeen kunnen we stellen dat een volledig variabele hypotheek een lagere rentevoet heeft dan een met vast afbetalingsbedrag. In elke bank zijn adviseurs die u de verschillende opties kunnen uitleggen. We raden aan verschillende banken te bezoeken, wat bedenktijd te nemen en volgens uw eigen noden en omstandigheden de beste hypotheek voor u persoonlijk te kiezen. Het is belangrijk altijd rekening te houden met mogelijke veranderingen in uw financiële situatie en een reservefonds te bewaren voor noodgevallen.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Het is raadzaam na te gaan of alle kosten van de eigenaresvereniging tot de datum van verkoop vereffend zijn. Een gesprek met de voorzitter van de Comunidad de Propietarios is nuttig om mogelijke buitengewone uitgaven in de toekomst te bespreken.

BEÈDIGDE VERTALER-TOLK
Voor u naar de notaris stapt, neemt u contact op met een beëdigde vertaler-tolk. Zo verzekert u zich ervan dat u alles wat u ondertekent, volledig begrijpt. De officiële vertaler-tolk kan vooraf voor een vertaling van de koopakte zorgen en vergezelt u bij het bezoek aan de notaris.
De beëdigde vertaler-tolk wordt officieel benoemd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn/haar stempel en handtekening zijn neergelegd bij de dienst Oficina de Interpretación de Lenguas van het Ministerie. De functie van de beëdigde vertaler-tolk is te vergelijken met die van de notaris, de beëdigde vertalingen  en tolkdiensten zijn rechtsgeldig, de juistheid en volledigheid van de vertaling worden gegarandeerd.

NOTARISBEZOEK
Het notarisbezoek is onontbeerlijk zowel voor de aankoop als de hypotheek. Hier worden alle voorwaarden van verkoop en lening officieel en schriftelijk vastgelegd in de Escritura de Compraventa of koopakte en Escritura de Préstamo of akte van de lening. Dit vereist een grondige voorbereiding en het is ook volstrekt noodzakelijk dat u alles begrijpt, daarom is de beëdigde tolk zo belangrijk. Voor de aankoop zijn de verkoper en de makelaar aanwezig, de bankdirecteur of zijn afgevaardigde ondertekent de akte van de lening. De notariskosten kunnen iets schommelen, hoewel de notarissen over het algemeen gelijkaardige tarieven hanteren.

EIGENDOMSREGISTER
Na de notaris volgt het eigendomsregister of Registro de la Propiedad. Dit is van het grootste belang voor uw aankoop, want dit register levert uiteindelijk de officiële eigendomsbewijzen. Zelfs al hebt u een koopakte van bij de notaris, zo lang het onroerend goed niet op uw naam staat bij het register, is het officieel niet van u. Opletten dus! Na het ondertekenen bij de notaris brengt u de akten van de aankoop en de hypothecaire lening onmiddellijk naar eigendomsregister. Na het inschrijven kunt u alle documenten bij het register afhalen en worden de kosten aangerekend.

GESTORIA
U kunt deze administratieve verrichtingen, eigendomsregister, belastingen enzovoort natuurlijk ook aan een Gestoría of administratief kantoor overlaten. Vaak werkt het makelaarskantoor of de notaris met een bepaalde Gestoría samen. U hebt natuurlijk de vrije keuze om zelf het kantoor te kiezen. Een Gestoría is in de meeste gevallen zeker aan te raden, want zelf verliest u veel tijd, zeker als u de juiste adressen en procedures niet kent en ook door het taalprobleem. Daarbij moet u bij al deze instanties vaak in ellenlange rijen staan wachten en wordt uw geduld op de proef gesteld. En als u na een uur of langer wachten te horen krijgt dat er nog een papiertje te kort is, wordt het helemaal te gek. Een Gestoría of administratief kantoor kan alles veel vlotter regelen en u hoeft zich verder geen zorgen te maken, zij wijzen u op alle verplichtingen tegenover de fiscus en de staat. De kosten kunnen schommelen, ook de kwaliteit van de service kan sterk wisselen bij de verschillende kantoren.

BELASTINGEN
Bovendien moeten natuurlijk belastingen worden betaald. De belasting op de Plusvalía, meerwaarde of waardeverhoging van de woning worden volgens de wet betaald door de verkoper, de vorige eigenaar. Als de tekst van de koopakte of Escritura het anders stelt, moet de notarisakte precies opgevolgd worden.
Een andere belasting wordt geïnd door de deelstaat of Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, bij Conselleria: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales of belasting op vermogensoverdracht. Het bedrag verschilt volgens de kadastrale waarde van het onroerend goed.
IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles of belasting op vastgoed moet elk jaar door de nieuwe eigenaar vereffend  worden. Dit is een gemeentebelasting. De IBI-belasting wordt betaald door wie eigenaar was van het onroerend goed op 1 januari van het desbetreffend jaar, dus voor de belasting op vastgoed van het koopjaar staat de verkoper in.

VERZEKERINGEN
Tenslotte is het wettelijk verplicht een brandverzekering af te sluiten. De notaris licht de koper uitdrukkelijk hierover in en vermeldt het schriftelijk in de akte. Bij een hypothecaire lening hoort verplicht een brandverzekering ten voordele van de kredietinstelling. Als de woning zou afbranden, betaalt de verzekering verder de hypotheek af aan de bank of spaarkas.
De basisverzekering is goedkoop, de prijs schommelt natuurlijk volgens de maatschappijen. Veel banken dringen erop aan dat hun cliënten die een hypotheek nemen, bij hun eigen dochter- of partnermaatschappijen die verzekering afsluiten, maar als gebruiker heeft u de vrije keuze. De brandverzekering is verplicht, u kiest zelf de maatschappij.
Daarnaast is het ook raadzaam een huis- en inboedelverzekering aan  te gaan. Voor het geval van een hypothecaire lening zijn ook speciale levensverzekeringen op de markt, waardoor bij sterfgeval of werkonbekwaamheid de verzekeringsmaatschappij de hypotheek zou afbetalen.

KOSTEN
Bij aankoop van een woning komen veel kosten kijken. Alle bedragen kunnen sterk schommelen volgens de waarde van het vastgoed maar ook onder invloed van allerhande factoren zoals bijvoorbeeld de gemeente, de ligging, de ouderdom van het gebouw, de service die verleend wordt door de verschillende dienstverleners,… Het is verstandig voor de aankoop de precieze bedragen te vragen aan alle betrokken personen en diensten om verrassingen te vermijden.
*******************************************************************************
BRIEF AAN DE SINT
Zoals elk jaar sinds ik op Mallorca woon, heb ik het pak van Sinterklaas terug aangetrokken om de kadootjes uit te delen aan de kinderen van mijn vrienden, mijn zoontje was er ook en ik denk niet dat hij mij herkend heeft, gelukkig maar, het was in elk geval mooi de blije gezichten van alle kinderen te zien op het feestje.
Dit jaar heb ik samen met de kinderen ook een brief gestuurd aan de Sint, waarin ik vraag dat het volgend jaar ons een beetje vrede brengt en werk voor alle inwoners van deze planeet en dit eiland. En dat onze kleine en grote dromen langzamerhand werkelijkheid mogen worden…
Terwijl hij in zijn dagboek schrijft, wordt Henk Jansens onderbroken door zijn vrouw die de kamer binnenstormt en verwonderd vraagt
– Maar wat ben jij nu aan het schrijven in het donker?
– Niets, alleen mijn dagboek maar.
– Ik heb goed nieuws voor jou…
– Wat dan?
– We hebben een brief van de bank : we krijgen de hypotheek!
– Gracias, Sinterklaas!

Juan Costa. Abogado
Kristien Lesage. Beëdigd vertaler

TERUG