Creditkaarten

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 41, december 2004

15 december, Programma van de Verenigde Naties voor het milieu.

Aina heeft het de laatste weken heel druk gehad. Behalve haar werk buitens- en binnenshuis en de zorg voor haar man Henk en haar zoontje Tomeu lijkt ze de laatste tijd wel een heus feestcomité. Sinds ze als vrijwilligster heeft meegewerkt met het sinterklaasfeest van de Nederlandse School, met groot succes, houden de feesten niet op. Verjaardag van Henk, verjaardag van Tomeu, verjaardagsfeestjes van vrienden. Feestjes op touw zetten, gasten uitnodigen, koken, afwassen. Waar ze een hekel aan heeft, is pakjes maken. Een gedoe met papier, schaar, plakband en lintjes, en de pakjes worden veel sneller open gerist dan de tijd die nodig is om ze klaar te maken.

Henk met zijn psychologische blik ziet wel dat ze er moe uitziet: ‚Cariño, als je wil blijf ik vanmiddag bij Tomeu, dan kan je rustig de stad in, je hebt het nodig.‘

Dus trekt Aina vol goede moed de stad in. Voor een keer niet om een feestje voor te bereiden. Na een wandeling langs de prachtig verlichte steegjes van de oude stad komt ze in de straat 31 december. Even een kijkje nemen in de wereldwinkel s’Altra Senalla. Als ze de winkel binnenstapt, staat haar vriendin achter de toonbank.

  • Aina, kan je even op de winkel passen? Ik moet nog naar de drukker voor de foldertjes over de Verenigde Naties en het milieu die we deze maand verspreiden.

Een groep studenten komt de winkel binnen om . geschenken te kopen voor kerst. Aina houdt even haar adem in maar tovert dan toch haar beste glimlach tevoorschijn. Haar vriendin zal blij zijn met de goede verkoop. De jongeren halen hun creditkaarten tevoorschijn en terwijl ze wachten op bevestiging via de telefoonlijn die telkens blokkeert, vragen ze vriendelijk: ‚Kunt u alles inpakken voor geschenk?‘

De normen van de Europese Unie die het gebruik van creditkaarten regelen, kunnen wij als volgt samenvatten:

Het contract met de gebruiker moet duidelijk zijn, de bank is verplicht elke wijziging van de voorwaarden te melden. De gebruiker heeft de verplichting de geheime PIN-code zorgvuldig te bewaren en gebruiken. In geval van verlies, diefstal of vervalsing moet de klant onmiddellijk de bank verwittigen. Vanaf datum van melding van het onrechtmatig gebruik aan de bank, zal het verloren bedrag betaald worden door de bank. De klant kan verantwoordelijk gesteld worden voor een bedrag van 150 Euro wegens frauduleuze verrichtingen die voor de datum van melding zijn uitgevoerd. De bank moet alleen een nieuwe creditkaart afleveren indien de klant daar uitdrukkelijk om verzoekt. Alle verrichtingen met de kaart moeten door de bank zorgvuldig bijgehouden worden. De bank is verantwoordelijk voor een slechte werking van het systeem onder zijn hoede.

Bij verlies, diefstal of vervalsing van uw creditkaart Het is van het grootste belang vliegensvlug en efficiënt te reageren. Daarom sommen wij voor u de richtlijnen op om de schade te beperken.

  1. Telefonische melding Eerst telefoneert u naar de centrale dienst van uw creditkaartennetwerk om de kaart zo snel mogelijk te blokkeren. Voor Visa-kaarten uit het buitenland: Visa Internationaal tel. 900 99 11 24 in het Engels, Spaans, Portugees, Frans en Nederlands. De telefonische dienst bevindt zich in de Verenigde Staten en verwittigt Visa België of Visa Nederland. Om de kaart te blokkeren heeft u een copie van de kaart nodig of een rekeninguittreksel waarop het nummer van 16 cijfers staat. Het telefoongesprek wordt op band opgenomen om ‚de kwaliteit van de service te verzekeren‘. Voor Mastercard-creditkaarten uit het buitenland: Mastercard Internationaal tel. 900 971 231 in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Portugees en Nederlands. Voor Spaanse VISA en Mastercard-creditkaarten van het 4B-systeem: tel. 902 114400 in het Spaans en Engels, sommige telefonisten spreken ook Frans. Als uw Spaanse kaart tot een ander systeem behoort, vindt u het telefoonnummer op de achterzijde van de creditkaart of op de bankautomaat.
  2. Aangifte bij de politie van het verlies, de diefstal of de vervalsing Dat kan persoonlijk op het politiecommissariaat, telefonisch of per internet.
  3. Uw bankdirecteur verwittigen en op het kantoor een kopie van de aangifte bij de politie overhandigen samen met een lijst van de frauduleuze verrichtingen die met uw gestolen of vervalste creditkaart zijn uitgevoerd.
  4. Geduldig afwachten tot het probleem opgelost wordt. Als u niet snel een positief antwoord krijgt, is het belangrijk aan te dringen en op een vastberaden manier uw eisen te stellen. Bij elke valse verrichting moet de handtekening gecontroleerd worden. Alleen als uw eigen handtekening op het betaalbewijs staat, is de verrichting geldig. Algemeen kunnen we stellen dat de klacht zou moeten opgelost worden binnen een termijn van twintig dagen tot twee maanden.
  5. Als ondanks alles uw klacht niet ingewilligd wordt, is misschien het ogenblik aangebroken om uw advocaat in te schakelen die een brief aan de bank kan schrijven.

De personages en situaties die in dit verhaal voorkomen zijn volledig fictief en hebben geen enkel verband met bestaande personen of gebeurtenissen. De aanwijzingen die in dit artikel worden gegeven, hebben uitsluitend een algemene voorbeeldwaarde en kunnen daardoor niet rechtstreeks toegepast worden. Wij raden u stellig aan concrete situaties voor te leggen aan een expert van een erkende beroepsorganisatie of Colegio die persoonlijk advies kan verlenen. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke verkeerde interpretatie van deze tekst, drukfouten of schade die uit onjuistheden of onvolledigheid zou kunnen voortvloeien.

Juan Costa. Abogado Kristien Lesage. Beëdigd vertaler