22 MAART WERELDDAG VAN HET WATER

Last updated on mei 20th, 2023 at 06:57 pm

Uitgave 20, maart 2003

Voor de eerste keer in jaren konden Henk en Aina geen werk vinden. De toestand werd steeds erger en voor ze hun dierbaarste eigendom verloren – hun goed humeur – besloten ze een brainstorming te doen om oplossingen te zoeken.
Aina pleegde vlug een paar telefoontjes en van een vriendin kreeg ze een tip. Even later kwam ze tevreden thuis. Ze had een contract getekend als hostess voor de stand van het Govern over de wereldwaterdag. In die stand zou ze het publiek inlichten en bewustmaken. Hoewel het werk maar een week zou duren, voelde ze zich toch weer optimistisch. Maar Henk had moeite met het snelle succes van zijn vrouw en zat de hele dag te piekeren, hij moest toch even goed een job kunnen vinden… Zijn vriend Werther ontmoette hem midden in zijn overpeinzingen.
– Dag Henk, wat nieuws?
– Je ziet het, aan het denken… en dat alles door jullie schuld.
– Wat bedoel je?
– Ik meen het echt, als de Duitsers niet weg zouden blijven zou ik mij nu niet te barsten moeten denken om een nieuwe job te vinden…
– Dat is niet rechtvaardig van je, in Duitsland zijn ook veel mensen aan het nadenken hoe ze uit de financiële moeilijkheden kunnen geraken. Ze zoeken een nieuwe job of beroep, maar jij bent dat niet gewoon.
– Eureka! – riep Henk geheimzinnig uit – ik heb het!
– Ik ben blij voor jou – antwoordde Werther – werknemer of zelfstandig?
– Even wachten, je ziet het wel…

ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS

ZELFSTANDIGEN
Zelfstandigen zijn meerderjarige personen die voor hun eigen rekening winstgevende arbeid uitvoeren. Een zelfstandige werkt voor zichzelf en heeft geen arbeidscontract.
Ze zijn verplicht zich in te schrijven bij de Seguridad Social – sociale zekerheid – in het bijzonder stelsel van zelfstandige werkers en tegen betaling van de sociale-zekerheidsbijdrage hebben ze recht op volgende diensten en uitkeringen:
1.- medische en farmaceutische hulp, 2.- tijdelijke werkonbekwaamheid, 3.- invaliditeit, 4.- ouderdomspensioen, 5.-  uitkeringen bij overlijden voor weduwen en wezen, 6.- gezinshulp, 7.- sociale bijstand en sociale diensten, 8.- sociale zekerheid (bijdrage, uitkeringen…) Bij hun beroepsactiviteiten moeten de zelfstandigen een aantal administratieve en fiscale verplichtingen nakomen.

WERKNEMERS
Werknemers werken voor een werkgever met een arbeidscontract. De werkgever is verplicht hen in te schrijven bij de sociale zekerheid en de bijdragen te betalen, waardoor de werknemer de volgende diensten en uitkeringen ontvangt:
1.- medische en farmaceutische hulp, 2.- tijdelijke werkonbekwaamheid en moederschap, 3.- invaliditeit, 4.- ouderdomspensioen (65 jaar in het algemeen stelsel), 5.- WERKLOOSHEIDSUITKERING, 6.- uitkeringen bij overlijden voor weduwen en wezen, 7.- gezinsbescherming (voor verzorging van minder- of meerderjarig gehandicapt kind), 8.- sociale bijstand en sociale diensten.

ZEKERHEID
Aanvragen of klachten bij de Sociale Zekerheid:
Om een aanvraag of klacht in te dienen over de herkenning van een recht (op een uitkering bijvoorbeeld) of een dienst, moet de werker zich richten tot een kantoor van het Instituto Nacional de la Seguridad Social of bemiddelende instellingen.

Beroep bij de rechtbank:
Als de Seguridad Social niet antwoordt op de klacht of de aanvraag (in 45 dagen) ofwel beslist die te weigeren, moet bij hetzelfde kantoor een VOORAFGAANDE KLACHT (reclamación previa) ingediend worden binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing.
Indien het antwoord weer negatief is of 30 dagen voorbijgaan zonder antwoord, kan de werker een eis indienen bij de arbeidsrechtbank (Juzgado de lo Social) binnen een termijn van 30 werkdagen, samen met de afgestempelde copie van de voorafgaande klacht. De vonnissen van de arbeidsrechtbank zijn onmiddellijk uitvoerbaar.

ARBEIDSGESCHIL
We moeten onderscheid maken tussen het geschil van de werker tegenover de sociale zekerheid en de geschillen met de werkgever, die eventueel aanleiding kunnen geven tot een arbeidsrechtelijke procedure. Om een arbeidsrechtelijke procedure in te stellen is het voldoende meerderjarig te zijn. De werknemer kan zelf verschijnen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, ‘procurador’ (procesvertegenwoordiger, ‘graduado social’ (specialist in arbeidsrecht) of vakbond voor wie aangesloten is. Vóór de procedure bij de rechtbank moet volgens de wet een aanvraag tot verzoening worden ingediend bij het kantoor van de dienst voor bemiddeling, arbitrage en verzoening (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación – SMAC). Indien geen overeenkomst bereikt wordt tussen werknemer en werkgever, kan bij de rechtbank een proces aangespannen worden.

23 maart. WERELDDAG VAN HET WEER
Een groep nieuwsgierigen verzamelde zich rond de tafel die Henk midden het Paseo del Borne had geplaatst om barometers te verkopen – een ideale manier om de werelddag van het weer te vieren! Het beste was natuurlijk dat de mensen gretig kochten. Werther en William kwamen ook kijken om hem geluk te wensen en te vragen:
– Ben je al ingeschreven als zelfstandige?
– Oh nee, laat mij met rust! – schrok Henk met een blik vol wantrouwen en ongeloof.

Juan Costa. Abogado
Kristien Lesage. Beëdigd vertaler

TERUG